Uncategorized

Cin Çarpması ve Ruhun Şifalanması

Ruhların varlığı ve etkisi, birçok kültürde uzun süredir tartışılan bir konu olmuştur. Bazı insanlar hayatlarında tuhaf olaylarla karşılaşır ve bunları cin çarpması olarak tanımlar. Cin çarpması, bir bireyin bedenine veya...